KAMPANJAEHDOT

”Kerro kaverille” –kampanjan ehdot

Palkkion määräytyminen
Autonostoapu Suomi (jäljempänä Autonostoapu) maksaa 200,00 (kaksisataa00) euroa henkilölle, jonka kautta Autonostoapu on saanut konsultointipalkkioon johtaneen asiakkuuden. Ylärajaa palkkioiden määrälle ei ole asetettu, vaan palkkioita maksetaan yhtä monta kappaletta kuin on kampanjan mukaisesti laskutukseen päätyneitä asiakkuuksia.

Palkkion maksamisen edellytykset
Palkkionmaksu edellyttää konsultointipalkkioon johtanutta asiakkuutta. Mikäli asiakkuus on johtanut ainoastaan kulujen laskuttamiseen, ei tässä kampanjassa tarkoitettu uusasiakashankintaperiaate ole täyttynyt, eikä kyseisen tyyppisen asiakkaan Autonostoavulle hankkinut henkilö ole oikeutettu saamaan palkkiota kyseisestä tapauksesta.

Palkkion maksamiseen tarvittavat tiedot
Jotta palkkio voidaan maksaa, tulee Autonostoavun saada maksun suorittamista sekä verottajaa varten ko. henkilöltä seuraavat tiedot: kaikki etunimet sekä sukunimi, henkilötunnus, pankkiyhteys (pankkiyhtiö + IBAN-tilinumero), postiosoite, sähköpostiosoite ja verokorttitiedot ennakonpidätystä varten. Palkkio on verottajalle ilmoitettavaa, palkkaan rinnastettavaa tuloa, jota verotetaan henkilökohtaisten verotietojen mukaan.

Em. tiedot tulee toimittaa Autonostoavulle sähköpostitse osoitteella: info@autonostoapu.fi.

Palkkion maksaminen
Palkkio maksetaan palkkion ansainneelle henkilölle samaan aikaan (samana päivänä), kun Autonostoapu laskuttaa kampanjan mukaisesti toimineen henkilön kautta tulleelta asiakkaalta konsultointipalkkion.

Kampanjan voimassaolo
”Kerro kaverille” –kampanja on voimassa toistaiseksi.